Certifikáty

Certifikáty

Od 1.7.2013 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, podľa ktorého je povinnosťou výrobcov a distribútorov stavebných výrobkov dodávať papierovou alebo elektronickou formou spolu so stavebným materiálom aj vyhlásenie o parametroch, ktorým výrobca potvrdzuje nemennosť parametrov. Dokument “Vyhlásenie o parametroch” nahrádza doteraz platné Vyhlásenie o zhode, ktoré bolo vydané ku každému typu výrobku.

Vyhlásenie o parametroch- Betónové debniace tvárnice ŠBT 15, ŠBT 20, ŠBT 25, ŠBT 30 Economy, ŠBT 40 Economy.

ŠBT 15 P+D

ŠBT 20 P+D

ŠBT 24 P+D

ŠBT 30 P+D

ŠBT 40 P+D

Vyhlásenie o parametroch – Betónové murovacie prvky MBT 10, MBT 12, MBT 25, BST 20.

MBT 10

MBT 12

MBT 25

BST 8

BST 16

BST 20

Vyhlásenie o parametroch – Tvarovky K 20, K 25, K 30, K 40, betónové ploty

K 20

K 25

K 30

K 40

Betónové ploty

Typové listy – Debniace tvarovky ŠBT 15 P+D, 20, 24, 30, 40

Typové listy – Debniace tvárnice Kocka 20, 25, 30, 40

Typové listy – Kruhové stĺpové tvárnice: KST 30, KST 40

Typové listy – Stropný systém BST-8,16,20

Typové listy – Murovacie betónové tvárnice MBT 5, MBT 10, MBT 12, MBT 15

Typové listy – Murovacie betónové tvárnice MBT 20, MBT 25

Typové listy – Nadokenné preklady NP100 až NP300.

Technická príručka Stropného systému z trámov a vložiek EKODIEL.

Certifikáty – liaty betón

Vyhlásenia o parametroch – liaty betón

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 35/45

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 35/45

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 30/37

BETÓN CB III