Certifikáty

Certifikáty

Od 1.7.2013 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, podľa ktorého je povinnosťou výrobcov a distribútorov stavebných výrobkov dodávať papierovou alebo elektronickou formou spolu so stavebným materiálom aj vyhlásenie o parametroch, ktorým výrobca potvrdzuje nemennosť parametrov. Dokument “Vyhlásenie o parametroch” nahrádza doteraz platné Vyhlásenie o zhode, ktoré bolo vydané ku každému typu výrobku.

Vyhlásenie o parametroch- Betónové debniace tvárnice ŠBT 15, ŠBT 20, ŠBT 25, ŠBT 30 Economy, ŠBT 40 Economy.

ŠBT 15 P+D

ŠBT 20 P+D

ŠBT 24 P+D

ŠBT 30 P+D

ŠBT 40 P+D

Vyhlásenie o parametroch – Betónové murovacie prvky MBT 10, MBT 12, MBT 25, BST 20.

MBT 10

MBT 12

MBT 25

BST 20

Vyhlásenie o parametroch – Tvarovky K 20, K 25, K 30, K 40, betónové ploty

K 20

K 25

K 30

K 40

Betónové ploty

Typové listy – Betónové debniace tvárnice ŠBT 40, ŠBT 30, ŠBT 25, ŠBT 20, ŠBT 15.

Typové listy – Betónové murovacie tvárnice MBT 30, MBT 25.

Typové listy – Betónové murovacie tvárnice MBT 10, MBT 12.

Typové listy – Betónové tvárnice KOCKA 40, KOCKA 30, KOCKA 25.

Typové listy – Nadokenné preklady NP100 až NP300.

Technická príručka Stropného systému z trámov a vložiek EKODIEL.

Certifikáty – liaty betón

Vyhlásenia o parametroch – liaty betón

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 35/45

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 8/10

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 12/15

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 16/20

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 20/25

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 25/30

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 35/45

BETÓN Č. 30/37

BETÓN Č. 30/37

BETÓN CB III

Naša stránka využíva cookies. Pokiaľ pokračujete v návšteve stránky, súhlasíte s používaním našich cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close