Balené kamenivo

null

Balené kamenivo

Kopané

prírodné kamenivo
0-2mm

0 - 2 mm

prírodné kamenivo
Balenie / Frakcia 0-2 mm
Množstvo
na palete
ks
42
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
25 = 1050 Cena za ks € bez DPH:  3,98
 Objem (l)  cca 17  Cena za ks € s DPH:  4,77

Riečne

prírodné kamenivo
4-8mm

4 - 8 mm

prírodné kamenivo
Balenie / Frakcia 4-8 mm
Množstvo
na palete
ks
42
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
25 = 1050 Cena za ks € bez DPH:  3,98
 Objem (l)  cca 17  Cena za ks € s DPH:  4,77
8-16mm

8 - 16 mm

prírodné kamenivo
Balenie / Frakcia 8-16 mm
Množstvo
na palete
ks
42
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
25 = 1050 Cena za ks € bez DPH:  3,98
 Objem (l)  cca 17  Cena za ks € s DPH:  4,77
16-22mm

16 - 22 mm

prírodné kamenivo
Balenie / Frakcia 16-22 mm
Množstvo
na palete
ks
42
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
25 = 1050 Cena za ks € bez DPH:  3,98
 Objem (l)  cca 17  Cena za ks € s DPH:  4,77
22-63mm

22 - 63 mm

prírodné kamenivo
Balenie / Frakcia 22-63 mm
Množstvo
na palete
ks
42
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
25 = 1050 Cena za ks € bez DPH:  3,98
 Objem (l)  cca 17  Cena za ks € s DPH:  4,77