O nás

O nás

Spolocnost EKODIEL s.r.o., zahájila výrobu betónových tvárnic v roku 2002 skúšobnou prevádzkou. Celá výrobná linka a technológia bola naplno prevedená do spolocnosti EKODIEL v roku 2005 (zápis do OR SR), kedy spolocnost zíslaka oficiálne všetky potrebné certifikáty kvality TSÚS SR. V tomto istom roku sa naša prevádzka prestahovala z prenejatých priestorov do novovybudovaných, cím sme si zabezpecili zvýšenie ako kvality, tak aj produkcie a kapacitných možností. Presné betónové tvárnice sú moderným a zároven najcastejšie používaným materiálom v západoeurópských krajinách. Našou snahou je teda priniest na slovenský trh výrobky, s ktorými majú inde vo svete dlhorocné a vynikajúce skúsenosti.

Náš výrobný program je v súcastnosti zameraný na výrobu presných debniacich tvárnic. Druhá cast výrobného programu ponúka presné murovacie tvárnice P+D a stropných nosníkov.

V budúcnosti chce spolocnost EKODIEL vo väcšej miere rozšírit svoj výrobný program o nové druhy výrobkov.

Najväčším želaním našej spoločnosti je spokojnosť konečných odberateľov a dlhodobým cieľom značka kvality s najnižšou cenou na trhu.

Uľahčite si svoj život a preferujte kvalitu.

VÝROBA PREFABRIKÁTOV

My inovujeme, vy šetríte a preto je pre nás dôležité neustále produkovať výrobky, ktoré podliehajú stálej kontrole a sú prispôsobované potrebám modernej výstavby, od rodinných domov, po veľké priemyselné objekty.

VÝROBA TRANSPORTBETÓNU

Tvoríme pevný základ vášho domova a preto sa neúnavne usilujeme o výrobu vysokokvalitných betónov pre vašu stavbu, ktoré k vám dopravíme vlastnými modernými autodomiešavačmi a čerpadlami betónu za najlepšie ceny.

NAŠE SLUŽBY

Dodávky tovaru a betónu vlastnou flotilou nákladných vozidiel a špeciálov. Odborné poradenstvo pre všetky vaše projekty. Neustály dohľad a kontrola pre výrobu najkvalitnejších materiálov a surovín pre vašu stavbu…

Vozový park

rozvoz piesku, polosuchého betónu a iných materiálov priamo až k Vám

My inovujeme, vy šetríte

Náš tím

Peter Jurenka

Obchodný riaditeľ

telefón: 0908 258 333
email: zastupca@ekodiel.sk

Andrea Balážová

Informácie

telefón: 0902 623 474
email: info@ekodiel.sk

Gabriela Janegová

Transportný betón

telefón: 0908 24 97 97
email: beton@ekodiel.sk

Monika Sečanská

Veľkoobchod

telefón: 038/ 760 80 31
0902 623 484
email: odbyt@ekodiel.sk