Frog – odvodňovacie betónové žľaby

null

Frog

Líniovým odvodnením je mienené zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z danej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad do kanalizácie. Toto zberné zariadenie má tvar línie a môže byt umiestnené naprieč alebo pozdĺžne daného odvodňovaného územia. Líniové odvodňovacie systémy sú vhodné pre inštaláciu vo všetkých typoch povrchov – všetky typy dlažieb, živicové aj betónové plochy. Žľab vedie oproti bodovému odvodneniu vodu až k miestu napojenia systému na kanalizáciu. Nemusí sa teda budovať sieť prípojok podzemnej dažďovej kanalizácie.

OBZ 26

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 26
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  3,40
 Výška  6,0 Cena za ks € s DPH:  4,08
Na palete
ks
105 Spotreba
ks / bm
 3,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
4,5 = 472 Kód výrobku EJ 0001

OBZ 50

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 50
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  5,33
 Výška  6,0 Cena za ks € s DPH:  6,40
Na palete
ks
40 Spotreba
ks / bm
 2
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
8,5 = 340 Kód výrobku EJ 0002

OBZ 26

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 26
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  3,70
 Výška  8,0 Cena za ks € s DPH:  4,44
Na palete
ks
105 Spotreba
ks / bm
 3,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
6 = 630 Kód výrobku EJ 0003

OBZ 35

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 35
 Šírka  24,5 Cena za ks € bez DPH:  5,20
 Výška  8,5 Cena za ks € s DPH:  6,24
Na palete
ks
40 Spotreba
ks / bm
 2,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
13 = 520 Kód výrobku EJ 0004

OBZ P+D 50

odvodňovací betónový žľab P+D
Dĺžka 50
 Šírka  17 Cena za ks € bez DPH:  6,20
 Výška  15 Cena za ks € s DPH:  7,44
Na palete
ks
32 Spotreba
ks / bm
 2
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
14,5 = 464 Kód výrobku EJ 0005

Krycí rošt pozinkovaný

odvodňovací betónový žľab P+D

Krycí rošt pozinkovaný 50 cm

Dĺžka 50 cm
 Šírka Cena za ks € bez DPH:  12,60
 Výška  Cena za ks € s DPH:  15,12
Spotreba
ks / bm
 2
Kód výrobku EJ 0006