Frog – odvodňovacie betónové žľaby

null

Frog

Líniovým odvodnením je mienené zberné zariadenie, ktoré zachytáva dažďovú vodu z danej odvodňovanej plochy a odvádza ju preč, napríklad do kanalizácie. Toto zberné zariadenie má tvar línie a môže byt umiestnené naprieč alebo pozdĺžne daného odvodňovaného územia. Líniové odvodňovacie systémy sú vhodné pre inštaláciu vo všetkých typoch povrchov – všetky typy dlažieb, živicové aj betónové plochy. Žľab vedie oproti bodovému odvodneniu vodu až k miestu napojenia systému na kanalizáciu. Nemusí sa teda budovať sieť prípojok podzemnej dažďovej kanalizácie.

OBZ 26

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 26
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  1,77
 Výška  6,0  Cena za ks € s DPH:  2,12
Na palete
ks
105 Spotreba
ks / bm
 3,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
4,5 = 472

OBZ 50

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 50
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  3,15
 Výška  6,0  Cena za ks € s DPH:  3,78
Na palete
ks
40 Spotreba
ks / bm
 2
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
8,5 = 340

OBZ 26

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 26
 Šírka  16 Cena za ks € bez DPH:  1,98
 Výška  8,0  Cena za ks € s DPH:  2,37
Na palete
ks
105 Spotreba
ks / bm
 3,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
6 = 630

OBZ 35

Odvodňovacie betónové žľaby
Dĺžka 35
 Šírka  24,5 Cena za ks € bez DPH:  3,05
 Výška  8,5  Cena za ks € s DPH:  3,66
Na palete
ks
40 Spotreba
ks / bm
 2,85
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
13 = 520

OBZ P+D 50

odvodňovací betónový žľab P+D
Dĺžka 50
 Šírka  17,5 Cena za ks € bez DPH:  3,79
 Výška  17  Cena za ks € s DPH:  4,55
Na palete
ks
32 Spotreba
ks / bm
 2
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
14,5 = 464

Krycí rošt pozinkovaný

odvodňovací betónový žľab P+D
Dĺžka 50
 Šírka Cena za ks € bez DPH:  8,95
 Výška  Cena za ks € s DPH:  10,74
Spotreba
ks / bm
 2