Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,56
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,87
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,65
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,98
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,90
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  2,28
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0
Hmotnosť kg/ks 12,5 Cena za ks € bez DPH:  10,50
Cena za ks € s DPH:  12,60
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2
Hmotnosť kg/ks 15,0 Cena za ks € bez DPH:  12,52
Cena za ks € s DPH:  15,03
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4
Hmotnosť kg/ks 17,5 Cena za ks € bez DPH:  14,70
Cena za ks € s DPH:  17,64
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6
Hmotnosť kg/ks 20,0 Cena za ks € bez DPH:  16,72
Cena za ks € s DPH:  20,06
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8
Hmotnosť kg/ks 22,5 Cena za ks € bez DPH:  18,80
Cena za ks € s DPH:  22,56
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0
Hmotnosť kg/ks 25,0 Cena za ks € bez DPH:  20,90
Cena za ks € s DPH:  25,08
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2
Hmotnosť kg/ks 27,5 Cena za ks € bez DPH:  23,00
Cena za ks € s DPH:  27,60
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4
Hmotnosť kg/ks 30,0 Cena za ks € bez DPH:  26,10
Cena za ks € s DPH:  31,32
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6
Hmotnosť kg/ks 32,5 Cena za ks € bez DPH:  28,20
Cena za ks € s DPH:  33,84
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8
Hmotnosť kg/ks 35,0 Cena za ks € bez DPH:  30,40
Cena za ks € s DPH:  36,48
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0
Hmotnosť kg/ks 37,5 Cena za ks € bez DPH:  32,60
Cena za ks € s DPH:  37,12
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2
Hmotnosť kg/ks 40,0 Cena za ks € bez DPH:  37,70
Cena za ks € s DPH:  45,24
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4
Hmotnosť kg/ks 42,5 Cena za ks € bez DPH:  40,00
Cena za ks € s DPH:  48,00
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6
Hmotnosť kg/ks 45,0 Cena za ks € bez DPH:  42,40
Cena za ks € s DPH:  50,88
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8
Hmotnosť kg/ks 47,5 Cena za ks € bez DPH:  49,70
Cena za ks € s DPH:  59,64
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0
Hmotnosť kg/ks 50,0 Cena za ks € bez DPH:  52,30
Cena za ks € s DPH:  62,76
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2
Hmotnosť kg/ks 52,5 Cena za ks € bez DPH:  54,90
Cena za ks € s DPH:  65,88
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4
Hmotnosť kg/ks 55,0 Cena za ks € bez DPH:  57,50
Cena za ks € s DPH:  69,00
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6
Hmotnosť kg/ks 57,5 Cena za ks € bez DPH:  62,20
Cena za ks € s DPH:  74,64
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8
Hmotnosť kg/ks 60,0 Cena za ks € bez DPH:  65,95
Cena za ks € s DPH: 79,14
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0
Hmotnosť kg/ks 62,5 Cena za ks € bez DPH:  73,90
Cena za ks € s DPH:  88,68
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2
Hmotnosť kg/ks 65,0 Cena za ks € bez DPH:  77,20
Cena za ks € s DPH:  92,64
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4
Hmotnosť kg/ks 67,5 Cena za ks € bez DPH:  88,40
Cena za ks € s DPH:  106,08
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6
Hmotnosť kg/ks 70,0 Cena za ks € bez DPH:  89,40
Cena za ks € s DPH:  107,28
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8
Hmotnosť kg/ks 72,5 Cena za ks € bez DPH:  92,60
Cena za ks € s DPH:  111,12
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0
Hmotnosť kg/ks 75,0 Cena za ks € bez DPH:  129,00
Cena za ks € s DPH:  154,80
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2
Hmotnosť kg/ks 77,5 Cena za ks € bez DPH:  133,50
Cena za ks € s DPH:  160,20
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4
Hmotnosť kg/ks 80,0 Cena za ks € bez DPH:  137,70
Cena za ks € s DPH:  165,24
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6
Hmotnosť kg/ks 82,5 Cena za ks € bez DPH:  157,50
Cena za ks € s DPH:  189,00
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8
Hmotnosť kg/ks 85,0 Cena za ks € bez DPH:  162,20
Cena za ks € s DPH:  194,64
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0
Hmotnosť kg/ks 87,5 Cena za ks € bez DPH:  167,00
Cena za ks € s DPH:  200,40
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2
Hmotnosť kg/ks 90,0 Cena za ks € bez DPH:  171,80
Cena za ks € s DPH:  206,16
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4
Hmotnosť kg/ks 92,5 Cena za ks € bez DPH:  176,90
Cena za ks € s DPH:  212,28
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6
Hmotnosť kg/ks 95,0 Cena za ks € bez DPH:  181,50
Cena za ks € s DPH:  217,80
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.