Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,33
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,60
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,40
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,68
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,60
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,92
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0
Hmotnosť kg/ks 12,5 Cena za ks € bez DPH:  8,92
Cena za ks € s DPH:  10,71
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2
Hmotnosť kg/ks 15,0 Cena za ks € bez DPH:  10,70
Cena za ks € s DPH:  12,84
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4
Hmotnosť kg/ks 17,5 Cena za ks € bez DPH:  12,50
Cena za ks € s DPH:  15,00
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6
Hmotnosť kg/ks 20,0 Cena za ks € bez DPH:  14,28
Cena za ks € s DPH:  17,14
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8
Hmotnosť kg/ks 22,5 Cena za ks € bez DPH:  16,06
Cena za ks € s DPH:  19,27
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0
Hmotnosť kg/ks 25,0 Cena za ks € bez DPH:  17,85
Cena za ks € s DPH:  21,42
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2
Hmotnosť kg/ks 27,5 Cena za ks € bez DPH:  19,64
Cena za ks € s DPH:  23,57
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4
Hmotnosť kg/ks 30,0 Cena za ks € bez DPH:  22,26
Cena za ks € s DPH:  26,71
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6
Hmotnosť kg/ks 32,5 Cena za ks € bez DPH:  24,10
Cena za ks € s DPH:  28,92
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8
Hmotnosť kg/ks 35,0 Cena za ks € bez DPH:  25,96
Cena za ks € s DPH:  31,15
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0
Hmotnosť kg/ks 37,5 Cena za ks € bez DPH:  27,82
Cena za ks € s DPH:  33,38
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2
Hmotnosť kg/ks 40,0 Cena za ks € bez DPH:  32,17
Cena za ks € s DPH:  38,60
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4
Hmotnosť kg/ks 42,5 Cena za ks € bez DPH:  34,18
Cena za ks € s DPH:  41,06
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6
Hmotnosť kg/ks 45,0 Cena za ks € bez DPH:  36,18
Cena za ks € s DPH:  43,42
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8
Hmotnosť kg/ks 47,5 Cena za ks € bez DPH:  42,45
Cena za ks € s DPH:  50,94
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0
Hmotnosť kg/ks 50,0 Cena za ks € bez DPH:  44,68
Cena za ks € s DPH:  53,62
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2
Hmotnosť kg/ks 52,5 Cena za ks € bez DPH:  46,91
Cena za ks € s DPH:  56,29
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4
Hmotnosť kg/ks 55,0 Cena za ks € bez DPH:  49,15
Cena za ks € s DPH:  58,98
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6
Hmotnosť kg/ks 57,5 Cena za ks € bez DPH:  53,14
Cena za ks € s DPH:  63,77
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8
Hmotnosť kg/ks 60,0 Cena za ks € bez DPH:  56,34
Cena za ks € s DPH:  67,61
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0
Hmotnosť kg/ks 62,5 Cena za ks € bez DPH:  63,14
Cena za ks € s DPH:  75,77
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2
Hmotnosť kg/ks 65,0 Cena za ks € bez DPH:  65,92
Cena za ks € s DPH:  79,10
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4
Hmotnosť kg/ks 67,5 Cena za ks € bez DPH:  75,48
Cena za ks € s DPH:  90,58
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6
Hmotnosť kg/ks 70,0 Cena za ks € bez DPH:  76,38
Cena za ks € s DPH:  91,66
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8
Hmotnosť kg/ks 72,5 Cena za ks € bez DPH:  79,10
Cena za ks € s DPH:  94,92
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0
Hmotnosť kg/ks 75,0 Cena za ks € bez DPH:  110,25
Cena za ks € s DPH:  132,30
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2
Hmotnosť kg/ks 77,5 Cena za ks € bez DPH:  113,93
Cena za ks € s DPH:  136,72
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4
Hmotnosť kg/ks 80,0 Cena za ks € bez DPH:  117,60
Cena za ks € s DPH:  141,12
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6
Hmotnosť kg/ks 82,5 Cena za ks € bez DPH:  134,54
Cena za ks € s DPH:  161,45
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8
Hmotnosť kg/ks 85,0 Cena za ks € bez DPH:  138,62
Cena za ks € s DPH:  166,34
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0
Hmotnosť kg/ks 87,5 Cena za ks € bez DPH:  142,70
Cena za ks € s DPH:  171,24
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2
Hmotnosť kg/ks 90,0 Cena za ks € bez DPH:  146,78
Cena za ks € s DPH:  176,14
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4
Hmotnosť kg/ks 92,5 Cena za ks € bez DPH:  150,85
Cena za ks € s DPH:  181,02
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6
Hmotnosť kg/ks 95,0 Cena za ks € bez DPH:  154,94
Cena za ks € s DPH:  185,93
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.