Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,05
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,26
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,10
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,32
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,19
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,43
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0
Cena za ks € bez DPH:  5,69
Cena za ks € s DPH:  6,83
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2
Cena za ks € bez DPH:  6,83
Cena za ks € s DPH:  8,20
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4
Cena za ks € bez DPH:  7,96
Cena za ks € s DPH:  9,55
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6
Cena za ks € bez DPH:  9,10
Cena za ks € s DPH:  10,92
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8
Cena za ks € bez DPH:  10,24
Cena za ks € s DPH:  12,29
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0
Cena za ks € bez DPH:  11,38
Cena za ks € s DPH:  13,66
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2
Cena za ks € bez DPH:  12,52
Cena za ks € s DPH:  15,02
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4
Cena za ks € bez DPH:  15,05
Cena za ks € s DPH:  18,06
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6
Cena za ks € bez DPH:  16,31
Cena za ks € s DPH:  19,57
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8
Cena za ks € bez DPH:  17,56
Cena za ks € s DPH:  21,07
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0
Cena za ks € bez DPH:  18,82
Cena za ks € s DPH:  22,58
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2
Cena za ks € bez DPH:  20,07
Cena za ks € s DPH:  24,08
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4
Cena za ks € bez DPH:  22,54
Cena za ks € s DPH:  27,05
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6
Cena za ks € bez DPH:  23,87
Cena za ks € s DPH:  28,64
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8
Cena za ks € bez DPH:  27,00
Cena za ks € s DPH:  32,40
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0
Cena za ks € bez DPH:  28,42
Cena za ks € s DPH:  34,10
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2
Cena za ks € bez DPH:  29,84
Cena za ks € s DPH:  35,81
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4
Cena za ks € bez DPH:  31,26
Cena za ks € s DPH:  37,51
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6
Cena za ks € bez DPH:  37,56
Cena za ks € s DPH:  45,07
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8
Cena za ks € bez DPH:  39,19
Cena za ks € s DPH:  47,03
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0
Cena za ks € bez DPH:  43,53
Cena za ks € s DPH:  52,24
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2
Cena za ks € bez DPH:  45,27
Cena za ks € s DPH:  54,32
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4
Cena za ks € bez DPH:  52,79
Cena za ks € s DPH:  63,35
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6
Cena za ks € bez DPH:  54,75
Cena za ks € s DPH:  65,70
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8
Cena za ks € bez DPH:  56,71
Cena za ks € s DPH:  68,05
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0
Cena za ks € bez DPH:  61,65
Cena za ks € s DPH:  73,98
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2
Cena za ks € bez DPH:  63,70
Cena za ks € s DPH:  76,44
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4
Cena za ks € bez DPH:  65,76
Cena za ks € s DPH:  78,91
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6
Cena za ks € bez DPH:  73,88
Cena za ks € s DPH:  88,66
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8
Cena za ks € bez DPH:  76,12
Cena za ks € s DPH:  91,34
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0
Cena za ks € bez DPH:  78,35
Cena za ks € s DPH:  94,02
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2
Cena za ks € bez DPH:  80,59
Cena za ks € s DPH:  96,71
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4
Cena za ks € bez DPH:  82,83
Cena za ks € s DPH:  99,40
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6
Cena za ks € bez DPH:  85,07
Cena za ks € s DPH:  102,08
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.