Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 510 Cena za ks € bez DPH:  1,10
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,32
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 510 Cena za ks € bez DPH:  1,10
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,32
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 510 Cena za ks € bez DPH:  1,15
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,38
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  5,42
Cena za ks € s DPH:  6,50
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  6,50
Cena za ks € s DPH:  7,80
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  7,58
Cena za ks € s DPH:  9,10
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  8,67
Cena za ks € s DPH:  10,40
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  9,75
Cena za ks € s DPH:  11,70
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  10,84
Cena za ks € s DPH:  13,00
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2 Cena za bm € bez DPH:  5,42
Cena za ks € bez DPH:  11,92
Cena za ks € s DPH:  14,30
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4 Cena za bm € bez DPH:  5,98
Cena za ks € bez DPH:  14,34
Cena za ks € s DPH:  17,21
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6 Cena za bm € bez DPH:  5,98
Cena za ks € bez DPH:  15,53
Cena za ks € s DPH:  18,64
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8 Cena za bm € bez DPH:  5,98
Cena za ks € bez DPH:  16,73
Cena za ks € s DPH:  20,07
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0 Cena za bm € bez DPH:  5,98
Cena za ks € bez DPH:  17,92
Cena za ks € s DPH:  21,51
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2 Cena za bm € bez DPH:  5,98
Cena za ks € bez DPH:  19,12
Cena za ks € s DPH:  22,94
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4 Cena za bm € bez DPH:  6,31
Cena za ks € bez DPH:  21,47
Cena za ks € s DPH:  25,76
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6 Cena za bm € bez DPH:  6,31
Cena za ks € bez DPH:  22,73
Cena za ks € s DPH:  27,28
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8 Cena za bm € bez DPH:  6,77
Cena za ks € bez DPH:  25,71
Cena za ks € s DPH:  30,86
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0 Cena za bm € bez DPH:  6,77
Cena za ks € bez DPH:  27,07
Cena za ks € s DPH:  32,48
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2 Cena za bm € bez DPH:  6,77
Cena za ks € bez DPH:  28,42
Cena za ks € s DPH:  34,11
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4 Cena za bm € bez DPH:  6,77
Cena za ks € bez DPH:  29,78
Cena za ks € s DPH:  35,73
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6 Cena za bm € bez DPH:  7,77
Cena za ks € bez DPH:  35,77
Cena za ks € s DPH:  42,93
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8 Cena za bm € bez DPH:  7,77
Cena za ks € bez DPH:  37,33
Cena za ks € s DPH:  44,79
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0 Cena za bm € bez DPH:  8,29
Cena za ks € bez DPH:  41,46
Cena za ks € s DPH:  49,75
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2 Cena za bm € bez DPH:  8,29
Cena za ks € bez DPH:  43,12
Cena za ks € s DPH:  51,74
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4 Cena za bm € bez DPH:  9,68
Cena za ks € bez DPH:  52,28
Cena za ks € s DPH:  60,34
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6 Cena za bm € bez DPH:  9,31
Cena za ks € bez DPH:  52,14
Cena za ks € s DPH:  62,57
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8 Cena za bm € bez DPH:  9,31
Cena za ks € bez DPH:  54,00
Cena za ks € s DPH:  64,81
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0 Cena za bm € bez DPH:  9,78
Cena za ks € bez DPH:  58,71
Cena za ks € s DPH:  70,45
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2 Cena za bm € bez DPH:  9,78
Cena za ks € bez DPH:  60,67
Cena za ks € s DPH:  72,80
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4 Cena za bm € bez DPH:  9,78
Cena za ks € bez DPH:  62,62
Cena za ks € s DPH:  75,15
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  70,36
Cena za ks € s DPH:  84,43
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  72,49
Cena za ks € s DPH:  86,99
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  74,62
Cena za ks € s DPH:  89,55
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  76,76
Cena za ks € s DPH:  92,11
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  78,89
Cena za ks € s DPH:  94,67
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6 Cena za bm € bez DPH:  10,66
Cena za ks € bez DPH:  81,02
Cena za ks € s DPH:  97,22
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.