Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,09
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,31
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,15
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,38
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,24
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,49
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0
Cena za ks € bez DPH:  5,92
Cena za ks € s DPH:  7,10
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2
Cena za ks € bez DPH:  7,10
Cena za ks € s DPH:  8,52
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4
Cena za ks € bez DPH:  8,30
Cena za ks € s DPH:  9,96
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6
Cena za ks € bez DPH:  9,46
Cena za ks € s DPH:  11,35
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8
Cena za ks € bez DPH:  10,65
Cena za ks € s DPH:  12,78
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0
Cena za ks € bez DPH:  11,84
Cena za ks € s DPH:  14,21
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2
Cena za ks € bez DPH:  13,02
Cena za ks € s DPH:  15,62
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4
Cena za ks € bez DPH:  15,65
Cena za ks € s DPH:  18,78
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6
Cena za ks € bez DPH:  16,96
Cena za ks € s DPH:  20,35
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8
Cena za ks € bez DPH:  18,26
Cena za ks € s DPH:  21,91
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0
Cena za ks € bez DPH:  19,57
Cena za ks € s DPH:  23,48
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2
Cena za ks € bez DPH:  20,87
Cena za ks € s DPH:  25,04
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4
Cena za ks € bez DPH:  23,44
Cena za ks € s DPH:  28,13
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6
Cena za ks € bez DPH:  24,82
Cena za ks € s DPH:  29,78
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8
Cena za ks € bez DPH:  28,08
Cena za ks € s DPH:  33,70
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0
Cena za ks € bez DPH:  29,56
Cena za ks € s DPH:  35,47
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2
Cena za ks € bez DPH:  31,03
Cena za ks € s DPH:  37,24
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4
Cena za ks € bez DPH:  32,51
Cena za ks € s DPH:  39,01
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6
Cena za ks € bez DPH:  39,06
Cena za ks € s DPH:  46,80
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8
Cena za ks € bez DPH:  40,76
Cena za ks € s DPH:  48,91
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0
Cena za ks € bez DPH:  45,27
Cena za ks € s DPH:  54,32
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2
Cena za ks € bez DPH:  47,08
Cena za ks € s DPH:  56,50
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4
Cena za ks € bez DPH:  54,90
Cena za ks € s DPH:  65,88
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6
Cena za ks € bez DPH:  56,94
Cena za ks € s DPH:  68,33
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8
Cena za ks € bez DPH:  58,98
Cena za ks € s DPH:  70,78
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0
Cena za ks € bez DPH:  64,11
Cena za ks € s DPH:  76,93
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2
Cena za ks € bez DPH:  66,25
Cena za ks € s DPH:  79,50
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4
Cena za ks € bez DPH:  68,39
Cena za ks € s DPH:  82,07
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6
Cena za ks € bez DPH:  76,84
Cena za ks € s DPH:  92,21
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8
Cena za ks € bez DPH:  79,17
Cena za ks € s DPH:  95,00
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0
Cena za ks € bez DPH:  81,48
Cena za ks € s DPH:  97,78
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2
Cena za ks € bez DPH:  83,81
Cena za ks € s DPH:  100,57
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4
Cena za ks € bez DPH:  86,14
Cena za ks € s DPH:  103,37
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6
Cena za ks € bez DPH:  88,47
Cena za ks € s DPH:  106,16
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.