Stage block

null

Stage Block

Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL s.r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií. Spája v sebe viaceré prednosti:

  • vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky, ako aj ekologická nezávadnosť.

Základom stropného systému sú nosníky – trámy s priehradovou výstužou (nosníkom) a betónovým spodným pásom, betónové stropné vložky. Dôkladným zmonolitením vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie nosníkov a vložiek do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie. Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje tak, aby spíňal príslušné normy STN z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti. Tieto kritéria sú podoprené aj našim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát je možné si stiahnuť na webovej stránke firmy EKODIEL s.r.o. Snahou príručky je urýchlenie a zjednodušenie projektovania ako aj stavebných prác.

BST 8

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,25
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,50
Výška 80
Množstvo
na palete (ks)
120
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1350
Kód výrobku EG 0001

BST 16

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,33
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,60
Výška 160
Množstvo
na palete (ks)
70
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
15 = 1080
Kód výrobku EG 0038

BST 20

betónové stropné nosníky
Dĺžka 520 Cena za ks € bez DPH:  1,46
Šírka 200 Cena za ks € s DPH:  1,75
Výška 200
Množstvo
na palete (ks)
60
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
17 = 1050
Kód výrobku EG 0037
null

Stage - betónové stropné nosníky

Dĺžka nosníkov 1,0
Cena za ks € bez DPH:  7,40
Cena za ks € s DPH:  8,88
Kód výrobku EG 0003
Dĺžka nosníkov 1,2
Cena za ks € bez DPH:  8,88
Cena za ks € s DPH:  10,65
Kód výrobku EG 0004
Dĺžka nosníkov 1,4
Cena za ks € bez DPH:  10,42
Cena za ks € s DPH:  12,50
Kód výrobku EG 0005
Dĺžka nosníkov 1,6
Cena za ks € bez DPH:  11,84
Cena za ks € s DPH:  14,20
Kód výrobku EG 0006
Dĺžka nosníkov 1,8
Cena za ks € bez DPH:  13,34
Cena za ks € s DPH:  16,00
Kód výrobku EG 0007
Dĺžka nosníkov 2,0
Cena za ks € bez DPH:  14,80
Cena za ks € s DPH:  17,76
Kód výrobku EG 0008
Dĺžka nosníkov 2,2
Cena za ks € bez DPH:  16,34
Cena za ks € s DPH:  19,60
Kód výrobku EG 0009
Dĺžka nosníkov 2,4
Cena za ks € bez DPH:  19,58
Cena za ks € s DPH:  23,50
Kód výrobku EG 0010
Dĺžka nosníkov 2,6
Cena za ks € bez DPH:  21,20
Cena za ks € s DPH:  25,44
Kód výrobku EG 0011
Dĺžka nosníkov 2,8
Cena za ks € bez DPH:  22,92
Cena za ks € s DPH:  27,50
Kód výrobku EG 0012
Dĺžka nosníkov 3,0
Cena za ks € bez DPH:  24,58
Cena za ks € s DPH:  29,50
Kód výrobku EG 0013
Dĺžka nosníkov 3,2
Cena za ks € bez DPH:  26,08
Cena za ks € s DPH:  32,16
Kód výrobku EG 0014
Dĺžka nosníkov 3,4
Cena za ks € bez DPH:  29,30
Cena za ks € s DPH:  35,16
Kód výrobku EG 0015
Dĺžka nosníkov 3,6
Cena za ks € bez DPH:  31,08
Cena za ks € s DPH:  37,30
Kód výrobku EG 0016
Dĺžka nosníkov 3,8
Cena za ks € bez DPH:  35,17
Cena za ks € s DPH:  42,20
Kód výrobku EG 0017
Dĺžka nosníkov 4,0
Cena za ks € bez DPH:  37,00
Cena za ks € s DPH:  44,40
Kód výrobku EG 0018
Dĺžka nosníkov 4,2
Cena za ks € bez DPH:  38,84
Cena za ks € s DPH:  46,60
Kód výrobku EG 0019
Dĺžka nosníkov 4,4
Cena za ks € bez DPH:  40,67
Cena za ks € s DPH:  48,80
Kód výrobku EG 0020
Dĺžka nosníkov 4,6
Cena za ks € bez DPH:  48,92
Cena za ks € s DPH:  58,70
Kód výrobku EG 0021
Dĺžka nosníkov 4,8
Cena za ks € bez DPH:  51,00
Cena za ks € s DPH:  61,20
Kód výrobku EG 0022
Dĺžka nosníkov 5,0
Cena za ks € bez DPH:  56,59
Cena za ks € s DPH:  67,90
Kód výrobku EG 0023
Dĺžka nosníkov 5,2
Cena za ks € bez DPH:  58,92
Cena za ks € s DPH:  70,70
Kód výrobku EG 0024
Dĺžka nosníkov 5,4
Cena za ks € bez DPH:  68,75
Cena za ks € s DPH:  82,50
Kód výrobku EG 0025
Dĺžka nosníkov 5,6
Cena za ks € bez DPH:  71,25
Cena za ks € s DPH:  85,50
Kód výrobku EG 0026
Dĺžka nosníkov 5,8
Cena za ks € bez DPH:  73,75
Cena za ks € s DPH:  88,50
Kód výrobku EG 0027
Dĺžka nosníkov 6,0
Cena za ks € bez DPH:  80,20
Cena za ks € s DPH:  96,24
Kód výrobku EG 0028
Dĺžka nosníkov 6,2
Cena za ks € bez DPH:  82,92
Cena za ks € s DPH:  99,50
Kód výrobku EG 0029
Dĺžka nosníkov 6,4
Cena za ks € bez DPH:  85,84
Cena za ks € s DPH:  103,00
Kód výrobku EG 0030
Dĺžka nosníkov 6,6
Cena za ks € bez DPH:  96,67
Cena za ks € s DPH:  116,00
Kód výrobku EG 0031
Dĺžka nosníkov 6,8
Cena za ks € bez DPH:  99,20
Cena za ks € s DPH:  119,04
Kód výrobku EG 0032
Dĺžka nosníkov 7,0
Cena za ks € bez DPH:  102,08
Cena za ks € s DPH:  122,50
Kód výrobku EG 0033
Dĺžka nosníkov 7,2
Cena za ks € bez DPH:  105,00
Cena za ks € s DPH:  126,00
Kód výrobku EG 0034
Dĺžka nosníkov 7,4
Cena za ks € bez DPH:  107,92
Cena za ks € s DPH:  129,50
Kód výrobku EG 0035
Dĺžka nosníkov 7,6
Cena za ks € bez DPH:  110,84
Cena za ks € s DPH:  133,00
Kód výrobku EG 0036

Dĺžka nosníkov: 1m až 7,6 odstupňované od 20cm. Hmotnosť nosníka cca 12,5 kg na bm.