Rubik

null

Rubik

Tvárnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) sú betonové tvárnice, so širokým využitím na výstavbu múrov, plotov a stĺpov a rôznych betonových konštrukcií bez použitia betonového debnenia.

Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbedňovať.

Kocka 20

Dĺžka 200
Šírka 200 Cena za ks € bez DPH:  2,05
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  2,46
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
100 = 25
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1130 Kód výrobku EC 0001

Kocka 25

Dĺžka 250
Šírka 250 Cena za ks € bez DPH:  2,40
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  2,88
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
60 = 15
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
13 = 810 Kód výrobku EC 0002

Kocka 30

Dĺžka 300
Šírka 300 Cena za ks € bez DPH:  2,58
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  3,10
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
60 = 15
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
19 = 1170 Kód výrobku EC 0003

Kocka 40

Dĺžka 400
Šírka 400 Cena za ks € bez DPH:  3,12
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  3,75
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
30 = 7,5
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
27 = 840 Kód výrobku EC 0004