Rubik

null

Rubik

Tvárnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) sú betonové tvárnice, so širokým využitím na výstavbu múrov, plotov a stĺpov a rôznych betonových konštrukcií bez použitia betonového debnenia.

Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbedňovať.

Kocka 20

Dĺžka 200 Cena za bm € bez DPH:  4,76
Šírka 200 Cena za ks € bez DPH:  1,19
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  1,42
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
100 = 25
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
11 = 1130 Kód výrobku EC 0001

Kocka 25

Dĺžka 250 Cena za bm € bez DPH:  5,00
Šírka 250 Cena za ks € bez DPH:  1,25
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  1,50
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
60 = 15
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
13 = 810 Kód výrobku EC 0002

Kocka 30

Dĺžka 300 Cena za bm € bez DPH:  6,20
Šírka 300 Cena za ks € bez DPH:  1,55
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  1,86
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
60 = 15
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
19 = 1170 Kód výrobku EC 0003

Kocka 40

Dĺžka 400 Cena za bm € bez DPH:  7,40
Šírka 400 Cena za ks € bez DPH:  1,85
Výška 250 Cena za ks € s DPH:  2,22
Spotreba
ks / m2
4
Na palete
ks = m2
30 = 7,5
Hmotnosť (kg)
ks / paleta
27 = 840 Kód výrobku EC 0004