BETÓNOVE PLOTY, BETÓNOVE STĹPIKY


 

Protokol o tech. skúške -
betón pre betónové ploty